תכנית להנחיית תלמידים: אוריינות דיגיטאלית בלמידת חקר

לנוכח קצב הפיתוח המהיר והמתמשך של טכנולוגיות דיגיטאליות, אני מציעה תכנית להדרכת  התלמידים להשתמש במגוון הולך וגדל של מיומנויות טכניות, קוגניטיביות וסוציולוגיות כדי שיוכלו לבצע מטלות ולפתור בעיות בסביבות דיגיטאליות. מיומנויות אלו נקראות אוריינות דיגיטאלית.

למידת חקר היא כלי דינמי ומאתגר להשגת מטרות חינוכיות ולימודיות ופיתוח אוריינות דיגיטאלית.

יתרונות אוריינות דיגיטאלית בלמידת חקר הם:

          מעוררת הנעה ואמינות בלמידה

          מיקוד בפרט והדגשת  הייחודיות של התלמיד.

          עידוד למידה עצמית, פיתוח מיומנויות חשיבה והקניית אסטרטגיות למידה

          התאמה לשונות התלמידים

          התנסות בתהליכים מגוונים לבניית ידע במסגרות ודרכים דיגיטליות מגוונות. 

          צמצום הפער בין העולם מחוץ לבית הספר לעולם בתוך בית הספר

          שימוש רב ככל שניתן בטכנולוגיה כדי לאפשר לתלמידים להתנסות בתהליכים מגוונים לבניית ידע  וכן כדי לשפר תהליכי הוראה-למידה-הערכה.

          שימוש מוגבר בשפה חזותית ותוכנות אינטראקטיביות על מנת  להעצים את הלמידה הסימבולית - אמנות הקריאה של ייצוגים חזותיים

          הטכנולוגיה מזמנת אפשרויות למידה חדשות שאינן מוגבלות בזמן, במקום ובתרבות

המיומנויות שיילמדו בתכנית אוריינות דיגיטאלית בלמידת חקר:

1.       התלמידים יגדירו מטרה לעבודתם: מה הם רוצים להציג בסיכום התהליך.

2.       שיטות חיפוש מידע על מנת לוודא שהתלמיד יגיע למידע החשוב והרלוונטי למטרה.

3.       מיומנויות איסוף ודליית מידע ממקורות המידע השונים

4.       שמירה ותיעוד מקורות מידע

5.       ארגון המידע באמצעות מארגני מידע ויזואליים

6.       שעתוק: היכולת ליצור מידע אמין חדש על ידי שילוב קטעי מידע שנאספו ממקורות שונים

7.       התלמידים יכתבו את העבודה בוורד, וילמדו להמיר טקסט מוורד ל POWER POINT

8.       הוספת אובייקטים דיגיטליים: סרטים, תמונות, איורים ועוד

9.       עריכת תמונות

10.   פרסום התוצר באמצעים דיגיטליים

התכנית מיועדת לתלמידי חטיבה ותיכון, בכל תחומי הדעת.

בית הספר, הכיתה או כל תלמיד, יבחרו נושא מרכז לפעילות החקר. הנושא צריך להיות רלוונטי לתלמידים כדי שהם יחושו רצון ללמוד אותו (סקרנות, סיפוק, תועלת).

אשמח לקיים בבית הספר מפגש חינם, על מנת להציג את התכנית. ניתן לקיים כהשתלמות למורים

    חזור

נייד 052-6731409  ;  מייל Elharar@gmail.com  ;   אתר http://www.moreyeda.co.il

      עודכן     02/07/2014

hit counter

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003