תכנית הכשרה למורים להובלת אוריינות דיגיטאלית בלמידת חקר

לנוכח קצב הפיתוח המהיר והמתמשך של טכנולוגיות דיגיטאליות, אני מציעה תכנית הכשרה למורים כדי שיוכלו להנחות תלמידיהם, בתהליך למידת חקר, להשתמש במגוון הולך וגדל של מיומנויות טכניות, קוגניטיביות וסוציולוגיות על מנת לבצע מטלות ולפתור בעיות בסביבות דיגיטאליות. מיומנויות אלו נקראות אוריינות דיגיטאלית.

למידת חקר היא כלי דינמי ומאתגר להשגת מטרות חינוכיות ולימודיות ופיתוח אוריינות דיגיטאלית.

יתרונות אוריינות דיגיטאלית בלמידת חקר הם:

          מעוררת הנעה ואמינות בלמידה

          מיקוד בפרט והדגשת  הייחודיות של התלמיד.

          עידוד למידה עצמית, פיתוח מיומנויות חשיבה , קידום תהליכי הבנה והקניית אסטרטגיות למידה

          התאמה לשונות התלמידים

          התנסות בתהליכים מגוונים לבניית ידע במסגרות ודרכים דיגיטליות מגוונות. 

          צמצום הפער בין העולם מחוץ לבית הספר לעולם בתוך בית הספר

          שימוש רב ככל שניתן בטכנולוגיה כדי לאפשר לתלמידים להתנסות בתהליכים מגוונים לבניית ידע  וכן כדי לשפר תהליכי הוראה-למידה-הערכה.

          שימוש מוגבר בשפה חזותית ותוכנות אינטראקטיביות על מנת  להעצים את הלמידה הסימבולית - אמנות הקריאה של ייצוגים חזותיים

          הטכנולוגיה מזמנת אפשרויות למידה חדשות שאינן מוגבלות בזמן, במקום ובתרבות

          דרך למידה המעבירה את האחריות ללמידה במידה רבה לתלמיד

המיומנויות שיילמדו בתכנית אוריינות דיגיטאלית בלמידת חקר:

1.       המורים ידעו להגדיר מטרת חקר: לשאול שאלת חקר  ולהעלות השערות

2.       שיטות חיפוש מידע על מנת להנחות את התלמיד להגיע למידע החשוב והרלוונטי למטרה.

3.       מיומנויות איסוף ודליית מידע ממקורות המידע השונים

4.       שמירה ותיעוד מקורות מידע

5.       ארגון המידע באמצעות מארגני מידע ויזואליים

6.       שעתוק: היכולת ליצור מידע אמין חדש על ידי שילוב קטעי מידע שנאספו ממקורות שונים

7.       עבודה בוורד, וילמדו להמיר טקסט מוורד ל POWER POINT

8.       הוספת אובייקטים דיגיטליים: סרטים, תמונות, איורים ועוד

9.       עריכת תמונות

10.   פרסום התוצר באמצעים דיגיטליים

 
 

התכנית מיועדת לכל המורים, בכל תחומי הדעת.

לתיאום מפגש חינם, על מנת להציג את התכנית, נא ליצור קשר:

נייד 052-6731409  ;  מייל Elharar@gmail.com  ;   אתר http://www.moreyeda.co.il

      עודכן     02/07/2014

hit counter

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003