הפונקציה IF 

חזור

הפונקציה IF יכולה לתרום למורה בפעילויות לתלמידים, או בגיליונות שבהם צריך לבדוק אם קורה משהו (נניח ציון מתחת למינימום, נניח להוסיף פקטור לציונים שהם מתחת למינימום שהוגדר, להוסיף כסף למשכורות נמוכות מדי.... ) הרעיון של הפונקציה הוא, שהיא בודקת תנאי. אם מתקיים התנאי (כלומר, הערך "אמת"), אז צריך לעשות כך ואם התנאי לא מתקיים (כלומר הערך "שקר"), אז לעשות אחרת.

את השינוי הפונקציה מציגה בתא שבו היא כתובה.

 
הערכים  ב-"אמת" וב-"שקר" יכולים להיות: מספרים, טקסט (צריך להופיע בין גרשיים) או ערך ריק ("").


דוגמאות:

1.     טקסט ריק באחד הערכים.

הפונקציה בודקת: אם הערך בתא 1A הוא 4, הכנס לתא שבו כתובה הפונקציה את הערך "נפלא" ,אם הערך בתא אחר, כתוב "חבל".

הפונקציה כתובה כך: (הסדר של המילים בעברית מתחלף, אבל המבנה הוא: אם (התנאי, פסיק, מתקיים פסיק, אינו מתקיים)

=IF(A1=4,"נפלא","חבל)

 

2.     שימוש באופרטורים

=IF(A12>50,100,10)

אם המספר בתא A12 גדול מ- 50 הכנס בתא שבו כתובה הפונקציה את הערך  100 אחרת הכנס את הערך 10.
 

הוספת הפונקציה באמצעות אשף הפונקציות:

 

לוחצים על הכלי Fx משמאל לשורת הנוסחות

 

 

בוחרים את התא שבו רוצים לקבל את תוצאת הפונקציה

בחלון הוספת פונקציה בוחרים את הרצויה. אם הפונקציה לא מופיעה ברשימה, לוחצים על התיבה משמאל לבחר קטגוריה ובוחרים הכל או קטגוריה .

·לאחר בחירת הפונקציה IF ייפתח החלון ארגומנטים של פונקציה:

 

   

 

בתיבה לוגי רושמים את התנאי

בתיבה מתחת רושמים את התוצאה אם התנאי מתקיים

בתיבה השלישית רושמים את התוצאה אם התנאי אינו מתקיים

לסיום לוחצים על אישור     

 

   חזור

טל' משרד: 09-8944210. מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד 40300   

עודכן   ;02/07/2014 

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003