חזור

אקסל   למתחילים (excel) טבלאות, נוסחאות, פונקציות שכיחות, מצביעי עכבר, מיון וסינון נתונים

 

תנועה בתוך גיליון:

  1. CTRL+HOME  לתחילת הגיליון .
  2. מעבר לתא הבא בעזרת החיצים במקלדת, או בחירה בעזרת העכבר, או ENTER (תא אחד למטה).

 

סימון תאים:

  1. בחירת תאים ברצף: בחירת תא ראשון,  ובחירת תא אחרון כאשר מקש SHIFT לחוץ. (תנסו תנסו. זה טיפ חשוב)
  2. בחירת תאים שאינם ברצף: בחירת תא ראשון ובחירת שאר התאים כאשר מקש CTRL לחוץ.

 

מילוי נתונים בטבלה:

1.       לכתיבת כותרת של הטבלה, יש למרכז את הכותרת הראשית על פני כמה עמודות:

כותבים את הטקסט בתא הראשון

א.      מסמנים את התאים בשורה שעל פניהם רוצים את הטקסט   (סימון התא הראשון, ובחירת התא האחרון כאשר מקש SHIFT לחוץ.)

ב.      לוחצים על הכלי   (מרכז ומזג)

2.       . כדי למרכז את הטקסט בתוך התא (כותרות העמודות):

א. מסמנים את התאים.

ב. לוחצים  על הכלי  .

ג. למרכוז הטקסט במרכז האנכי של התאים: עיצוב ß תאים ß כרטסת יישור.

 

נוסחאות, פונקציות שכיחות

נוסחאות:

*      כל נוסחה חייבת להתחיל בסימן = (שווה).

*      הכנסת כתובת תא בעזרת בחירת התא בעזרת מצביע העכבר .

פונקציות שכיחות: ממוצע, סכום, ספירה ועוד :

1.       בחירת התא שבו תופיע תוצאת החישוב

2.       בחירת החץ מימין לכלי

3.       בחירת הפונקציה הרצויה.

4.       וידוא או סימון מחדש של הטווח לחישוב ואישור.

העברה והעתקה של אזורים ותאים

העברה: סימון ß לחיצה על העכבר כשצורתו ß גרירה למקום המיועד

העתקה: סימון ß לחיצה על העכבר כשצורתו ß גרירה כאשר CTRL לחוץ.

העברת טבלאות מוורד לאקסל

1.       סימון הטבלה

2.       העתק

3.       מעבר לאקסל

4.       הדבק

 

צורות מצביע עכבר

סימון ובחירה     

ידית מילוי  (העתקה, מילוי)

שינוי גובה שורה

שינוי רוחב עמודה

גרירה והעתקה 

כתיבה ן

בחירת שורה או עמודה  

מיון וסינון נתונים

מיון

סימון כל הטבלה, או נתונים

נתונים ß מיון ß בחירה בעמודה לפיה תמוין הטבלה

 

גרפים

סימון נתונים

הוספה ß בחירת הגרף הרצוי והמתאים

קליק ימני על האזור לשינוי עיצוב או נתונים.

 

חוברת העבודה של אקסל נפתחת כאשר היא כוללת שלושה גיליונות:

הוספת גיליון:

הוספה ß גיליון.

שינוי שם גיליון:

  1. מיקום מצביע העכבר על לשונית הגיליון ולחיצה על הכפתור הימני של העכבר (או לחיצה כפולה על הכפתור השמאלי).
  2. בחירת "שנה שם".
  3. הקלדת השם הרצוי ולחיצה בכל מקום בגיליון.

שינוי צבע גיליון:

  1. מיקום מצביע העכבר על לשונית הגיליון ולחיצה על הכפתור הימני של העכבר .
חזור
 
טל' משרד: 09-8944210. מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד 40300  

עודכן   ;02/07/2014 

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003