חזורגרפיקה בסיסית

הוספת תמונה

                            א.  למקם את הסמן במקום בו רוצים את התמונה.

                            ב.  הוספה > תמונה

                             ג.   לבחור מקובץ או אוסף תמונות

                            ד.  אם מקובץ, לכתוב בחלון המתאים את שם התמונה.

                            ה.  כדאי לבחור סוג תמונה אם רוצים איורים, צילומים, סרטונים (אנימציות) או קטעי קול.

                             ו.    ללחוץ על אישור.

 

שמירת תמונה

אופצייה חשובה מאוד. ניתן לשמור כל אובייקט  בPP  כתמונה לשימוש חוזר במצגות אחרות (במיוחד אם עשינו שינויים ורוצים לשמור את התמונה החדשה כתמונה לשימוש חוזר):

קליק ימני על התמונה > שמירה כתמונה

 

טיפול באובייקטים

בחירת כמה אובייקטים -  כשרוצים לעשות פעולה זהה על יותר מאובייקט אחד

1. לבחור אובייקט אחד על ידי לחיצה בודדת עליו עם מצביע העכבר.

2. מסביב לאובייקט מופיעה מסגרת ובה 8 ידיות גרירה.              

3. לבחירת אובייקטים נוספים:  כאשר מקש shift  לחוץ  לבחור עם העכבר אובייקט נוסף

 

איחוד אובייקטים לקבוצה – כשיש כמה מרכיבים שרוצים לקבץ אותם לתמונה אחת חדשה

1.       בחר את האובייקטים. (זוכרים? בחירה מרובה: בחירת האובייקט הראשון, shift  לחוץ וקליקים עם העכבר לבחירת אובייקטים נוספים)

2.       לחיצה על הכרטסת עיצוב אובייקט (מופיעה רק לאחר בחירת אובייקטים)

3.       ללחוץ על הכלי קבץ

4.       לחיצה על קבץ פעם נוספת

פירוק קבוצה – כשיש איור שרוצים רק חלק ממנו, להסיר חלק ממנו או לפרק תמונה שיצרנו

1.       בחירת הקבוצה על ידי לחיצה בודדת עליה.

2.       בחירה בכרטסת עיצוב אובייקט

3.       ללחוץ על הכלי קבץ

4.       ללחוץ על פרק קבוצה

שינוי גודל האובייקט

1. בחירת האובייקט על ידי לחיצה בודדת עליו עם מצביע העכבר.

2. מסביב לאובייקט מופיעה מסגרת ובה 8 ידיות גרירה.                       

Text Box: ידיות הגרירה של עצמים 
Text Box: ידיות הגרירה של עצמים

 

 

3. צורת מצביע העכבר על אחת מידיות הגרירה  היא חץ כפול   .

4. לגרור בכיוון הרצוי (כשהכפתור השמאלי של  העכבר לחוץ) -  פנימה להקטנת האובייקט, או החוצה להגדלתו. (רצוי בידית הגרירה שבפינה, כי אז נשמרת הפרופורציה....)

שינוי מקום

1. בחירת האובייקט על ידי לחיצה בודדת עליו.

2. גרירת האובייקט – לא ידיות הגרירה... (כשהכפתור השמאלי של  העכבר לחוץ) למקום הרצוי.

העתקת אובייקט

1. בחירת  האובייקט על ידי לחיצה בודדת עליו.

2. הבא את מצביע העכבר לתוך האובייקט, לחץ על מקש Ctrl וגרור (כשהכפתור השמאלי של  העכבר לחוץ) למקום הרצוי. גרירה כאשר CTRL  לחוץ יוצרת העתקה (גם של טקסט).

שכפול האובייקט

1.       בחירת האובייקט על ידי לחיצה בודדת עליו.

2.       לחיצה על צירוף המקשים CTRL+D

3.       על גבי האובייקט מונח עותק שלו.  יש לגרור את ההעתק למקומו החדש.

4.       שכפול האוביקט שנגרר, תשכפל אובייקטים נוספים תוך שמירה על המרחק והמיקום

מחיקת אובייקט

1. בחירת האובייקט על ידי לחיצה בודדת עליו.

2. לחץ על מקש Del.

סיבוב אובייקט

1.       בחירת האובייקט על ידי לחיצה עליו.

2.       בחירה בכרטסת עיצוב אובייקט

3.       לחיצה על הכלי סובב ובחירת אחת מהאפשרויות

4.       ג. אם ברצונך לסובב חופשי מקם  את מצביע העכבר על הידית הירוקה שמופיעה מעל האובייקט צורת מצביע העכבר שתתקבל    וסובב.

 

 

   חזור

טל' משרד: 09-8944210. מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד 40300
   

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003