הוראה אינטראקטיבית

 

 

 

מהי הוראה אינטראקטיבית

 

הוראה אינטראקטיבית היא מודל של הפעלת התלמידים ועידוד החשיבה במהלך השיעור. מחקרים מראים שבגישה זו ההישגים הלימודיים גבוהים כמעט פי שלושה בהשוואה להוראה המסורתית, וכן שהגישה מקדמת את ההבנה הקונספטואלית ואת הכישורים של פתרון בעיות ( Eric Mazur, Harvard University).

כמובן, כשמדברים על הוראה אינטראקטיבית לא מדובר על תהליך הוראה חדש שלא היה קיים כבר. כאשר המורה שואלת שאלות בכיתה, מקצה זמן לבדיקת שיעורי הבית, או מקיימת דיונים בכיתה או בקבוצה, כבר יש כאן הוראה באופן אינטראקטיבי. הוראה אינטראקטיבית היא פשוט לתת לתלמידים לבצע משהו, לקבל חזרה את מה שביצעו, ולאחר מכן להעריך את הביצוע, ועל בסיס הערכה זו להחליט מה הפעולה הכי מתאימה להמשך הוראה מוצלח.בעידן טכנולוגי זה.

בעידן זה, הכלים הטכנולוגיים הקיימים מאפשרים עידוד ושיפור האינטראקטיביות במהלך השיעור, ובכך מקדמים את הלמידה האפקטיבית והמשמעותית.

עיקרון מרכזי שעולה באופן כללי ממחקרים שבוצעו במהלך עשרים השנים האחרונות, על איך אנשים לומדים, הוא, שכל מה שאנחנו לומדים, אנחנו "בונים" לעצמנו. כלומר, אין כוח חיצוני שיכול להשפיע באופן ישיר על מה שנלמד, אם המוח שלנו אינו עושה זאת בעצמו. רק אנחנו יכולים – אם נבחר לעשות זאת - לקחת את המידע, למצוא את ההקשרים, לתרגם לפרש ולהבין את זה.

הדבר החשוב שצריך להבין זה, שהמוח שלנו הוא זה שמבצע את הלמידה, וכי תהליך זה קשור רק באופן עקיף למורה ולהוראה. גם דרך ההוראה הצלולה והמבריקה ביותר של נושא על ידי מורה, לא תצלח, אם מוח התלמיד לא יעשה את עבודת העיבוד הנדרשת על מנת לעבד את המידע.

ללא אינטראקציה עם התלמידים (במקרה הפשוט ביותר על ידי שאלת שאלות), אין למורה שום דרך לדעת אם מאמציו/יה להסביר את הנושא היו מוצלחים.

מכאן, שלוש סיבות (ראשונות, יש עוד הרבה) להוראה אינטראקטיבית:

  1. הוראה אינטראקטיבית היא ניסיון ללמוד מה בעצם מתקיים במוחם של התלמידים לפני, תוך כדי ובסיום השיעורים. פעילות אינטראקטיבית היא הדרך הכי קלה להשגת מטרה זו

  2. כאשר למורה יש כוונה ללמד את התלמידים לחשוב, באמצעות הכוונה נכונה בדרך אינטראקטיבית ניתן להנחות את התלמידים לחשוב על הנושאים ההכרחיים לקידום תהליך הלמידה. כתוצאה מכך יתפתחו בראשו של התלמיד שלבי ההבניה המנטלית והמיומנויות שהמורה מנסה ללמד.

  3. למידה היא עבודה קשה, והנעה ברגע הנכון יכולה לעשות את כל ההבדל. גורם מניע אחד הניתן על ידי המורה האינטראקטיבי הוא דרישה למעורבות בפעילות בכיתה. התלמיד נדרש לפעולה, והוא חייב לצאת מהמצב הפסיבי, כביכול. תוצאות נוספות של הדרישה לתגובה הן תוצאה של הנטיות החברתיות האנושיות שלנו. כאשר מורים מבקשים מתלמידים לעבוד יחד בקבוצות קטנות במטרה לפתור בעיה, מתפתח דיון שלא רק משמש בעצמו לבניית מבני ידע חזקים יותר, אלא גם הופך לגורם הנעה בעצמו. הציפייה למשוב מידי בצורה של תגובה מחבריהם, או מהמורה היא מניע חזק מאוד. בתנאי שזה מבוצע כך שאינו מביך או מאיים, תלמידים רוצים לדעת אם ההבנה שלהם אכן בכיוון או פשוט נסחפו ללא מטרה. מסלול ברור ואשרור הצלחת כיוון החשיבה מספקים אנרגיה עצומה לתלמידים על מנת שימשיכו ללמוד, לחשוב ולהיות מעורבים.

מאפייני הוראה אינטראקטיבית:

         יש קשר בין המנחה ללומדים

         עידוד את התלמידים להשתתף ולהיות פעילים

         שימוש בשאלות כדי לעורר דיון, מתן חשיבות והתייחסות לתשובות

         אפשרות לתלמידים להיות מעורבים (בהצבעה, בדעה, בחשיבה)

         שימוש בעזרי הוראה כדי לזכות ולשמור על תשומת לב התלמידים

         עיבוד המידע ולא רק זכירתו

         סיוע בתהליך ההבניה של המידע

נתונים שנאספו על ידי מרצה לפיזיקה בשם אריק מצור (Eric Mazur, Harvard University) מראים שההישגים (הניסוי נעשה עם סטודנטים בלימודים גבוהים) גבוהים כמעט פי שלושה בגישה שמתמקדת בלמידה אינטראקטיבית. גישה זו מאפשרת לסטודנטים לפתור אי-הבנות ולעבוד יחד כדי ללמוד רעיונות ומיומנויות חדשים בתחום התוכן .וחשוב מכול - נמצא כי הסטודנטים לא רק מצליחים טוב יותר במבחר של הערכות של הבנה קונספטואלית, אלא גם משפרים את כישורי פתרון הבעיות עוד מראים הנתונים שמעורבות אינטראקטיבית  עוזרת לצמצם את הבדלי המגדר הקיימים בכיתות.

סלולר:

 

052-6731409 

 אימייל:

 

Elharar@gmail.com

אתר:

 

http://www.moreyeda.co.il

    עודכן     02/07/2014

hit counter

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003