אוריינות מידע ויזואלית בסביבה דיגיטאלית

 

רציונל

זמינות ושפע המידע  והפיתוח המהיר והנמשך של טכנולוגיות דיגיטאליות דורשות מתלמידים  ומורים להשתמש במגוון הולך וגדל של מיומנויות לביצוע מטלות ולפתרון בעיות בסביבות מידע דיגיטאליות.

מיומנויות אלו מכונות בספרות "אוריינות מידע דיגיטאלית" .
אוריינות מידע מוגדרת כמיומנות של דליית מידע, כתיבה, מיזוג מידע ותכנים, בדגש על היכולת להבין ולפרש את המידע באמצעות הפקת המידע והצגתו בצורה משמעותית.

אוריינות מידע דיגיטלית, היא יכולת להפיק מידע ולעבד מידע ממקורות חזותיים וקוליים, (מיומנות איתור מידע רלוונטי , מיון מידע, ניתוח מידע , מיזוג מידע , תקשורת / הפצת מידע ועבודה בצוות) ולבנות ממנו ידע בייצוג ויזואלי

לאור זאת, המיומנויות הנדרשות היום הן התמודדות עם דליית מידע דיגיטאלי, ארגונו באמצעות מארגני מידע ויזואליים והתנסות ביצירת תוכן דיגיטאלי כמארגני מידע ויזואליים או דינאמי כמו בלוגים ומאגרי ויקי.

לתלמידים בימינו אין קושי כמו בעבר להשיג את המידע ממקורות שונים ולכן הדגש צריך להיות יותר לכיוון הבניית הידע שנאסף ועיצובו.

ההצעה היא לקורס שבו יתנסו המורים באיסוף מידע ממקורות דיגיטליים, בארגונו באמצעות מארגני מידע ויזואליים דיגיטליים, וכן יתנסו בסביבת הויקי על מנת ליצור תוכן ומאגר מידע דינמי. הקורס יתנהל בעזרת פורומים ובאמצעות סביבה כמוודל או אתר מלווה קורס.

קישור למצגת "ממידע לידע בסביבה דיגיטלית".  (לוקח למצגת כמה דקות לרדת..)

מקורות

עמי סלנט, אוריינות מידע בכיתה המתוקשבת: שיטות ודרכי פעולה,

Eshet, Y. (2004). Digital literacy: A conceptual framework for survival skills in the digital era. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 13 (1): 93-106

טל' משרד: 8944210-09 נייד: 6731409-052 אימייל: elharar@gmail.com מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה
 

עודכן   ;10/06/2015 

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003