יצירת אלבום תמונות בפאואר פוינט

חזור


ניתן להכין מצגת שמרכזת את כל התמונות הרצויות במהירות ובעיצוב אלגנטי ומדויק.

כדי ליצור אלבום תמונות:

1. מכרטסת הוספה לוחצים על אלבום תמונות  (אם נפתחת אופציה נוספת, לוחצים על אלבום תמונות חדש)

2. בחלון אלבום תמונות שנפתח לוחצים על קובץ/דיסק כדי לבחור ולהוסיף את התמונות לאלבום.

3. פותחים את התיקייה בה מאוחסנות התמונות, ובוחרים:

  •  בוחרים אחת

  • לבחירת כל התמונות בתיקיה לוחצים על Ctrl+A .

  • כדי לבחור תמונות שאינן ברצף,  בוחרים אחת, ואז לוחצים על מקש Ctrl בעת הלחיצה על התמונה הרצויה הנוספת וכן הלאה.

  • כדי לבחור תמונות ברצף, בוחרים אחת, ובוחרים את האחרונה ברצף כאשר מקש Shift לחוץ.

לאחר שבחרתם את התמונות, לחצו על "Insert".

4. חוזרים על שלב 3, מספר פעמים, כדי לבחור תמונות מתיקיות שונות.

5. בפריסת תמונה בוחרים כמה תמונות ימוקמו בשקופית, והאם יש לשקופית כותרת (ראו  תצוגה מוקדמת בצד השמאלי)

6. בצורת מסגרת בחרו את המסגרת וצורת התמונה שתרצו (ראו  תצוגה מוקדמת בצד השמאלי)          

7. בערכת נושא ניתן לבחור אחד מהעיצובים של   Power point

8. מסמנים את תיבת כיתובים מתחת לכל תמונה אם רוצים טקסט מידע מתחת לכל תמונה

לסיום לוחצים על צור כדי ליצור את האלבום.

 

לאחר יצירת האלבום ניתן לשנות אותו על ידי לחיצה על החץ הקטן משמאל לאפשרות אלבום תמונות חדש

 

 

בוחרים באפשרות עריכת אלבום תמונות..

החלון של הגדרות האלבום נפתח וניתן לשנות בו את התמונות, הסדר, כמות התמונות בשקופית, העיצוב וכן הלאה 

 

ניתן לשמור את קובץ ה-PP כקובץ תצוגה Power  point Show  (pps)

 

בעת הפעלתו, הוא יפתח ישר לתצוגת הצגת שקופיות:
קובץ   >  שמירה בשם  

בתיבת שמור כסוג: בוחרים את האפשרות : Power Point Show  .
נותנים שם לקובץ ולוחצים על אישור

חזור

טל' משרד: 09-8944210. מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד 40300    

עודכן   ;02/07/2014 

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003