פדגוגיה של הוראה בסביבה דיגיטלית ללמידה משמעותית

רציונל התכנית

כיום, בעידן המידע והידע, צריך כל מורה להפוך את הטכנולוגיה לחלק טבעי ואמתי של עבודתו. לפיכך מומלץ, כי כל מורה יתנסה בתכנית מעין זו, בה הוא בוחן ומתכנן מחדש את הפדגוגיה שלו במרחב מתוקשב. חשוב שפיתוח החשיבה וארגון הלמידה יהוו ציר בהשתלמויות הללו, זאת על מנת שהמשתלמים יחוו תהליכים טיפוסיים המאפיינים לומדים עצמאיים ויוכלו לסייע לאחרים להיות כאלו.

תיאור התכנית

התכנית מיועדת להשתלמויות מורים, מכל תחומי הדעת, בשילוב פדגוגיה וטכנולוגיה. במרכז ההשתלמות בונים המורים בזוגות, בהנחיה צמודה של המנחה, מערכי שיעור מקוונים בנושאי ההוראה המידיים שלהם. כל זוג בוחר נושא הוראה משותף שבו יעסקו בהשתלמות ובכיתותיהם בזמן הקרוב, ומתכנן סביבו את הפיתוח.

 תכנון המפגשים

מס' המפגש

נושאי הלימוד

משך המפגש

1

הסביבה ללמידה מרחוק: המערכת והמודל

3

2

הקדמה: הלמידה המתוקשבת כדרך הוראה שמזמנת תהליכי חשיבה מסדר גבוה. האפשרות לשיפור ביכולת פיתוח תהליכי חשיבה בעזרת מחשב, מידע מתוקשב  וקונסטרוקטיביזם.

3

3

זיהוי צורך לימודי ובחירת נושא לימודי מתחומי הדעת שהמורה מצוי בהם לפעילות לימודית מתוקשבת

3

4

מטרות לימודיות מתוקשבות: מהן, חשיבותן, צורת ניסוחן והתאמתן למטרה של המורה.  ניסוח שאלה כבסיס לעבודת חקירה.

3

5

היכרות עם מרכיבים של פעילויות לימודיות מתוקשבות ותפקידם

3

6

התנסות בהגדרות מטרות לימודיות

3

7

מודעות לסוגי חשיבה. תיאוריות עכשוויות וגישות לפיתוח חשיבה.

3

8

כלים והנחיות לניסוח שלבי ביצוע

3

9

התיווך כתהליך בהוראה הממוקדת בפרט: חשיבות ההנעה הלימודית ויצירת הנעה ללמידה ע"י תיווך רלוונטיות ללומדים.

3

10

המשך התנסות בניסוח שלבי ביצוע – הערכת הרצף הלוגי של השלבים בהתאם לרמת החשיבה

3

 

טל' משרד: 8944210-09 מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד 40300
      עודכן     08/06/2014

hit counter

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003