הכשרת מורים לפיתוח ולהפעלת סביבות דיגיטליות ללמידה משמעותית

התכנית מיועדת להוביל את המורים לשילוב פדגוגיה וטכנולוגיה בדרכים מתאימות להוויה החינוכית הרצויה במאה ה-21.

ההשתלמות היא של 30 שעות. ומובילה את המורה, תוך כדי התנסות בהתאם לגישת הקונסטרוקטיביזם, לפיתוח סביבה לימודית מתוקשבת ותוך כדי תהליך הפיתוח יבנה את ידע המה (Know what) וידע האיך (Know how). הסביבה מכוונת ליצירת הנעה לימודית ותהליכי חשיבה אצל הלומד, עידוד עבודת צוות אמיתית, וכוללת דרכי הערכה חילופיות. כך ייווצרו מאגרי למידה של פעילויות חקר וגילוי המותאמים לצרכי הלומדים מבחינת רמה ומבחינת הנושאים.

התוצר הנו האינדיקציה שהמורה אכן עבר את תהליך השינוי התפיסתי, רכש את המיומנויות הפדגוגיות והטכנולוגיות הנדרשות ומבין את הרצף אשר נדרש ממנו כדי ליצור תלמיד חושב.

קיימת ציפייה שבנוסף למטרות שצוינו לעיל המשתתף בתכנית יוכל גם:

1.       להיות צרכן נבון של חומרים ופעילויות מוכנות ולדעת להתאים אותם לצרכיו ולצרכי תלמידיו.

2.       לתרום את חלקו ביצירת מאגר של עצמיי למידה מתוקשבים לקהילות מורים בתחום ההוראה שלו.

 תכנון המפגשים:

מס' מפגש

נושאי הלימוד

משך המפגש

1

מקורות מידע ברשת, אסטרטגיות לטיפול במידע, שימוש מושכל במקורות מידע מגוונים

3

2

התנסות בדגמי הוראה משלבי אסטרטגיות חשיבה בדיסציפלינות השונות התנסות בדגמי עבודה  דיגיטליים

3

3

התנסות במגוון אופנים של ייצוגי מידע, שיטות לארגון מידע. כלים לבניית מארגני מידע ויזואליים

3

4-6

רכישת מיומנויות, כלים והתנסות בכלים דיגיטאליים שונים

9

7-9

בניית דגמי הוראה משלבי חשיבה בתחום התוכן של המורה : פיתוח, וניסוח המשימה לתלמיד של פעילות למידה מתוקשבת

9

10

פיתוח וניסוח הערכה

3

 

סה"כ

30 שעות

 

הערות

  • במהלך כל ההשתלמות יקבלו המורים ליווי, תמיכה והנחייה.
  • הדגש בהשתלמות הוא על פיתוח מיומנויות חשיבה אצל המורה בדרך של יישום, בהתאם לגישת הבניית הידע (קונסטרוקטיביזם): המורים משלבים ומלמדים תהליכי חשיבה והבנה רק אם הם עוברים אותם בעצמם, ותוך כדי כך מכירים את הדרך להשגתם. 

 

טל' משרד: 8944210-09 מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד 40300
      עודכן     08/06/2014

hit counter

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003