חזור

 

עבודה עיונית ממוחשבת - שלבים לביצוע

 

1.      כתיבה

 

 2.      עיצוב אחיד של כל העבודה

א.      לסמן את כל הטקסט (CTRL + A, או 3 לחיצות על העכבר, מימין לטקסט).

ב.      לבחור גופן. בדרך כלל דויד, גודל 12.

ג.       כדי לקבוע מרווח אחיד בין הפסקאות ובין השורות בתוך כל פסקה: בכרטסת בית   ß  קבוצת פסקה ß לחיצה על החץ הקטן בפינה השמאלית תחתונה      

א)      לקבוע מרווח בין פסקאות ( באזור מרווח, בתיבות אחרי או לפני). רצוי 12 נק'.

ב)      לקבוע מרווח בין שורות (בתיבת מרווח בין שורות). רצוי 1.5 שורות.

ג)        ליישר את הטקסט לשני הצדדים.

 

3.      עיצוב כותרות לפי רמות

כדי שוורד יוכל לבנות תוכן עניינים, יש להגדיר את הכותרות לפי ההיררכיה שלהן. כותרת ראשית, כותרת משנית, כותרת שלישית וכן הלאה.

א.    לסמן כותרת.

ב.     לבחור סגנון מַתאים (כרטסת בית ß סגנונות ). כותרת 1, או כותרת 2 או כותרת 3 וכדומה.

ג.       לעצב את הטקסט. (את הטקסט מעצבים רק לאחר הגדרת הטקסט ככותרת).

 

4.      תצוגת כותרות בלבד

בתצוגה של חלוקה לרמות ניתן לראות את העבודה כאשר הכותרות מוצגות והטקסט חבוי. בדרך זו ניתן לבחון האם העבודה מסודרת לוגית ולסדר את העבודה

תצוגה <  חלוקה לרמות. לבחור את מספר הרמות להצגה (בסרגל כלים החדש).

סימון הפלוס שמימין לכותרת וגרירתו למעלה או למטה יעביר את כל הפסקה עם הטקסט שמתחת לכותרת למיקום החדש.

סימון הפלוס שמימין לכותרת וגרירתו ימינה או שמאלה ישנה את ההיררכיה של הכותרת.

 

5.      בניית תוכן עניינים

·         לפתוח דף חדש בתחילת העבודה (CTRL + ENTER).

·         לעבור לתחילת הדף החדש (CTRL + HOME).

·         בכרטסת  הפניות <    תוכן עניינים < הוספת תוכן עניינים

א)    לבחור  עיצוב מתיבת  העיצובים.

ב)     להוסיף רמות  ומסלול טאב (אם יש צורך).

ג)       ללחוץ על  אישור.
 

6.      הוספת כותרת עליונה ותחתונה לעבודה

·         הוספה  <      כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

·         לכתוב טקסט רצוי בכותרת עליונה.

·         לעצב כרצוי, למַרכֵּז, להרחיב ולהוסיף קו תחתון.

·         לעבור לאזור כותרת תחתונה.

 

7.      הוספת מספרי עמודים

·         הוספה   <     מספרי עמודים.

א.    לבחור את המיקום הרצוי

ב.     ללחוץ על          עיצוב מספרי עמודים .

ג.       לבחור מספר התחלתי למספור עמודים.

8.      מיון ביבליוגרפיה

·         לסמן כל שורת הביבליוגרפיה.

·         טבלה   >     מיון  (בתיבת מיין לפי  צריך להופיע פסקאות).

9.      הוספת עמוד שער

·         בכרטסת הוספה בוחרים עמוד שער

    את הטקסטים כדאי להוסיף בתיבות טקסט ולמקם לפי הרצוי.

·         את הנושא כדאי לעצב ב WORDART.

חזור

 
טל' משרד: 09-8944210. מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד 40300

עודכן   ;02/07/2014 

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003