חזור

 

תנועה בתוך המסמך

 

תנועה נכונה בתוך מסמך מקצרת זמן ומאמץ (לחיצות מרובות ומיותרות על המקשים... כדאי לנסות.

 

במקלדת -

חצים -  ימינה ושמאלה, תווים. למעלה למטה, שורות.

 Pgup, Pgdn -  מסך למעלה או למטה בהתאמה.

 Ctrl + Home-  סוף מסמך.

 Ctrl + End-  התחלת מסמך.

Home -  התחלת שורה .

End -  סוף שורה.  

Ctrl+ Pgup – להתחלת העמוד הקודם

Ctrl +Pgdn - להתחלת העמוד הבא.

סימון

החלק החשוב בתקשורת עם התכנה היא הסימון. זה הבסיס להוראות השינוי, מחיקה, עיצוב ועוד.  מומלץ לנסות ולבחור את הדרך המתאימה לכם ביותר.

 

מקלדת -

הקשה על F8  פעמיים מסמן מילה, שלוש פעמים מסמן משפט, וכן הלאה.

 סימון כל המסמך - Ctrl + A  

מנקודת הסמן עד לסוף השורה  –  EndShift.

מנקודת הסמן עד לתחילת השורה –Home  + Shift.

מנקודת הסמן עד לסוף המסמך –End  + Ctrl + Shift.

סימון מנקודת הסמן עד לתחילת המסמך - Home + Ctrl + Shift.

הקשה על  Esc או EXT בשורת המצב: ביטול מצב סימון.

עכבר  -

מילה:     לחיצה כפולה.ועוד מילה כאשר Ctrl לחוץ.

פסקה:  לחיצה משולשת (הקשה שלוש פעמים על הלחצן השמאלי של העכבר) על הפסקה. בחירת פסקה נוספת - לחיצה משולשת על הפסקה הנוספת כאשר Ctrl לחוץ.

שורה:   סמן במצב חץ מימין לטקסט (יש להביא את מצביע העכבר מימין לטקסט, לאזור הלבן שבשולים מימין) ולחיצה על הכפתור השמאלי של העכבר. ועוד שורה כאשר Ctrl לחוץ

מספר שורות: סמן במצב חץ מימין לטקסט וגרירתו בקו ישר תוך סימון השורות.

כל המסמך: או לחיצה משולשת מימין לטקסט.

סימון ממקום למקום: הסימון הכי חשוב, שמקנה שליטה טובה ביותר בסימון הרצוי:

מיקום הסמן בנקודה שרוצים להתחיל לסמן ממנה, וכאשר Shift לחוץ לחיצה עם העכבר על נקודת סיום.

 

חזור

 
טל' משרד: 09-8944210. מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד 40300

עודכן   ;02/07/2014 

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003