חזור

 

ניקוד בוורד

 

 כדי ליצור ניקוד בוורד, יש לבצע את השלבים הבאים:

 1. להקליד את הטקסט
2. למקם את הסמן אחרי האות שתקבל את הניקוד
3. ללחוץ על מקש
“Caps Lock” כדי להפעילו (איך יודעים אם הוא פועל? מנסים לכתוב, אם יוצאות אותיות Capital letters באנגלית, הוא מופעל).
4. לוחצים על
Shift 
ובו זמנית על אחד המקשים משורת המספרים שמעל האותיות במקלדת: ~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =

בְ   שווא
  -   shift + ~
 בֱ חטף סגול -  shift + 1
 
shift + 2בֲ חטף פתח -

בֳ חטף קמץ - shift + 3
בִ חיריק
  - shift + 4
בֵ צירה
-   shift + 5
בֶ סגול
shift + 6

בַ פתח - shift + 7

בָ קמץ shift + 8
שׂ נק´ שמאל  - shift + 9
 וּ שורוק
-     shift + =  (שיפט והסימן פלוס)

שֻ קובוץ - shift + \  (שורה שנייה מימין)

וֹ חולם shift + -  (שיפט והסימן מינוס)
 שׁ נק´ ימין -
shift + 0
 

לא לשכוח ללחוץ שוב על מקש “Caps Lock” כדי לבטל את פעולתו.

חזור

 

טל' משרד: 09-8944210. מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד 40300

עודכן   ;02/07/2014 

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003