חזור

 

פסקאות: יישור, הזחה, עיצוב

 פסקאות הן תבנית עבודה מאוד חשובה בוורד. למעשה כל טקסט בנוי מפסקאות. פסקה היא כל טקסט שמתחיל ונגמר באנטר. הטקסט הזה למשל הוא למעשה שלוש פסקאות.

פסקאות

יישור והזחה

עיצוב ועימוד

פסקה מורכבת משורה אחת, כמו במקרה שמעל, או מכמה שורות. השורות בפסקה שמתחת לשורה הראשונה נקראות שורות תלויות.

להצגת הסרגל יש ללחוץ על הלשונית תצוגה וסמן את האפשרות סרגל (מופיע באמצע סרגל הכלים).

 

יישור פסקה

מסמנים את הפסקאות שרוצים ליישר ימינה או שמאלה ובוחרים בסרגל :

א.      משולש ימני עליון בסרגל להזחת שורה ראשונה ימינה בכל הפסקאות המסומנות

ב.       משולש ימני תחתון: להזחת שאר השורות ימינה (שורות תלויות)

ג.        מלבן ימני תחתון להזחת כל הפסקה ימינה, תוך שמירה על עיצוב שורה ראשונה.

ד.       משולש שמאלי: להזחת כל שולי הפסקה השמאליים שמאלה.

 

עיצוב פסקה

מסמנים את הפסקאות שרוצים לרווח ביניהן ובין שורותיהן ובוחרים -

בלשונית  בית ß באזור  פסקה  ß  ללחוץ על החץ הקטן שמאפשר לפתוח עוד...

במרווח  לבחור רווח בין פסקאות (בתיבות מרווח לפני או אחרי) - רווח בין פסקאות מקובל הוא 12 נק'.

לבחור מרווח בין שורות בפסקה. רווח מקובל הוא שורה וחצי.

לסיום לחץ אישור.

העתקת עיצוב

                                 א.       לחיצה על הכלי מברשת עיצוב

                                  ב.       סימון המקור (הקטע שאת עיצובו רוצים להעתיק).

                                  ג.       לחיצה בודדת על הכלי    להעתקה חד פעמית

                                  ד.        לחיצה כפולה על   הכלי  להעתקות עיצוב רבות

                                 ה.       סימון קטע היעד. (הקטע שאליו יועתק העיצוב)

 

חזור 

טל' משרד: 09-8944210. מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד 40300  

עודכן   ;02/07/2014 

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003