טבלאות

 

חזור

יצירת טבלה

                             א.       לחיצה על תפריט הוספה ובחירת הכלי טבלה.

                             ב.         גרירת מצביע העכבר על פני השורות והעמודות לסימון התאים בטבלה הרצויה.

                             ג.         להקליד בתאים את הנתונים.

 

מעבר בין תאים קדימה: על ידי מקש TAB.

אחורה: על ידי Shift + TAB.

או על ידי מקשי החיצים.

 

בחירת כל הטבלה: לשונית פריסה, לחיצה על בחר>  בחר טבלה.

 

סימונים בטבלה

סימון שורה: כשמצביע העכבר מופיע באזור שמימין לטבלה בצורת חץ, לחיצה בודדת על הכפתור השמאלי של העכבר.

או

א.      מיקום הסמן בתא

ב.       לשונית פריסה > בחר  > בחר שורה

בחירת עמודה: כשמצביע העכבר על קו ההיקף העליון של הטבלה, צורתו חץ שחור המופנה כלפי מטה. לחיצה בודדת על הכפתור השמאלי של העכבר.

או

א.      מיקום הסמן בתא.

ב.      לשונית פריסה > בחר  > בחר  עמודה.

בחירת תא: כשמצביע העכבר בתוך התא הרצוי

 

הוספת שורות

להוספת שורה אחת

מיקום מצביע העכבר בתוך השורה

א. קליק ימני

ב. בחירת הוסף

ג. שורה מעל או  מתחת

להוספת שורות מרובות

 א. סמן שורות. מספר השורות  הריקות שיוחדרו יהיה כמספר השורות שסומנו,

 ב. לחץ קליק ימני  הוסף > שורות מעל או מתחת.

ג.   השורות הריקות יוחדרו מעל או מתחת השורות שסימנת.

או

א.      סמן שורות. מספר השורות  הריקות שיוחדרו יהיה כמספר השורות שסומנו,

ב.       לשונית פריסה ולחץ על הכלי הוסף שורות.

ג.        השורות הריקות יוחדרו מעל או מתחת השורות שסימנת.

הוספת עמודות

 א. סמן עמודות. מספר העמודות הריקות שיוחדרו יהיה כמספר העמודות שסומנו.

ב. לחץ קליק ימני > הוסף

ג.   בחר עמודות ריקות מימין או משמאל

 

 

מחיקת שורות

                                 א.    סימון השורות הרצוי למחיקה

                                 ב.  קליק ימני, ובחירת מחיקת תאים, מחיקת שורה שלמה. מספר השורות שיימחק כמספר השורות שסומן.

 מחיקת עמודות

                                 א.   סימון העמודות הרצוי למחיקה

                                 ב.  קליק ימני, ובחירת מחיקת תאים, מחיקת עמודה שלמה. מספר העמודות שיימחק כמספר העמודות שסומן.

 מחיקת תאים

                                א.         סימון התאים הרצוי למחיקה

                                 ב.         קליק ימני, ובחירת האם להזיז את התאים להשלמת הטבלה למעלה או ימינה

 

 

שינוי גובה שורות ורוחב עמודות

א.      סימון

ב.       קליק ימני על האזור המסומן ובחירת מאפייני טבלה

 

ג.        בכרטסת שורה לבחור גובה בס"מ (ברירת המחדל 0.6 ס"מ).

ד.       בכרטסת עמודה לבחור רוחב בס"מ (ברירת המחדל 5 ס"מ).

          בכרטסת תא לבחור את מיקום הטקסט ביחס לתא (מטה למעלה או באמצע)

           בכרטסת טבלה לבחור את מיקום הטבלה ביחס לדף וביחס לטקסט.

 

עיצוב הטבלה

עיצוב הטבלה לפי הכללים של עיצוב טקסט:

                                א.  סימון הטבלה או חלקים ממנה.

                                ב. קליק ימני על הטווח המסומן ובחירת גבולות והצללה (להסברים בפרק גבולות והצללה).

 

 

   חזור

טל' משרד: 09-8944210. מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד 40300

עודכן   ;02/07/2014 

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003