חזור

טיפים מתקדמים בוורד

 חזרה על כותרת טבלה בעמודים הבאים

בעת עבודה עם טבלה ארוכה מאוד, Microsoft Word מוסיף מעבר עמוד "אוטומטי" (או רך) עבורך. כותרות טבלה חוזרות נראות רק בתצוגת פריסת הדפסה (תצוגת פריסת הדפסה: תצוגה של מסמך או של אובייקט אחר כפי שיופיע בעת הדפסתו. לדוגמה, פריטים כגון כותרות עליונות, הערות שוליים, עמודות ותיבות טקסט מופיעים במיקומם הממשי.) או בעת הדפסת המסמך.

 כדי להגדיר כותרת חוזרת בראש כל עמוד:  

 1. לבחור את שורת הכותרת או את שורות הכותרת. חובה לכלול בקטע הנבחר את השורה הראשונה של הטבלה.
 1. בלשונית פריסה ללחוץ על הכלי חזרה על שורות כותרת.

חשוב: Microsoft Word  יוצר כותרות טבלה חוזרות רק בעמודים שנוצרו כתוצאה מגלישת הטבלה לעמודים האלה באופן אוטומטי ולא עמודים שנוצרו באופן ידני

הוספת מקטעים

כאשר רוצים מספור שונה לחלק מהעמודים בקובץ או כותרות שונות לחלק מהעמודים או פריסה שונה (חלק לאורך וחלק לרוחב), יש צורך בהוספת מקטע חדש לפני כל שינוי.

 כדי להוסיף מעבר מקטע, לחץ על פריסת עמוד, לחץ על מעברים

 

 

ולאחר מכן לחץ על מעבר המקטע העמוד הבא

 כדי למחוק את מעבר המקטע שיצרת:

לוחצים על בית ולאחר מכן לחץ על הכלי  הצג/הסתר כדי להציג מעברי מקטע וסימוני פיסקה.

 

 

גוללים עד שרואים את הסימול של מעבר המקטע

מסמנים את מעבר המקטע (אני מסמנת כך: מביאה את מצביע העכבר מימין לטקסט, ימינה עד שצורתו חץ לבן, ואז עושה קליק אחד, וכל השורה מסומנת).

לוחצים Delete.

 

שינוי מספור עמודים במקטעים השונים

 1. לוחצים בתוך מקטע  או סמן מספר מקטעים בהם ברצונך להתחיל מחדש במספור עמודים.
 2. בתפריט הוספה, לוחצים על מספרי עמודים.
 3. לוחצים על תבנית.
 4. בתיבה התחל מ, ניתן לבחור 1 או מספר אחר שבו רוצים להתחיל את המספור.

שינוי הכותרות העליונות או הכותרות התחתונות עבור חלק ממסמך

כדי שניתן יהיה ליצור כותרת עליונה או כותרת תחתונה (כותרת עליונה וכותרת תחתונה: כותרת עליונה, שיכולה להכיל טקסט או גרפיקה, מופיעה בראש כל עמוד במקטע. כותרת תחתונה מופיעה בתחתית כל עמוד. לעיתים קרובות, כותרות עליונות ותחתונות כוללות מספרי עמודים, כותרות פרקים, תאריכים ושמות מחברים.) שונה עבור חלק מהמסמך, יש להוסיף מעבר מקטע לפני המקום בו רוצים לבצע את השינוי. (אם רוצים שהמספור לעמודים יהיה נניח 1, 2, 3, A, B  מבצעים מעבר מקטע בסוף עמוד 3)

 1. את השינוי עושים אחרי שמוסיפים כותרת עליונה או תחתונה
 2. יש להוסיף מעבר מקטע במקום לשינוי:
 3. במקטע שבו רוצים ליצור כותרת עליונה או כותרת תחתונה שונה, לוחצים לחיצה כפולה על הכותרת שיצרתם בדף
 4. בוחרים בכרטסת תצוגה  כותרת עליונה וכותרת תחתונה.
 5. בסרגל הכלים (סרגל כלים: סרגל הכולל לחצנים ואפשרויות ומשמש להפעלת פקודות. כדי להציג סרגל כלים, לחץ על התאמה אישית בתפריט כלים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה סרגלי כלים.) כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לוחצים על קשר לקודם   כדי לבטל את החיבור בין הכותרת העליונה והכותרת התחתונה במקטע הנוכחי ובמקטע הקודם.
 6. שנה את הכותרת העליונה או את הכותרת התחתונה הנוכחית, או צור כותרת חדשה עבור מקטע זה.

   חזור

טל' משרד: 09-8944210. מען למכתבים: ת.ד. 2291 כפר יונה מיקוד 40300

עודכן   ;02/07/2014 

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003